Roskilde og Omegns Nimbusklub optager personer, der er ejere eller brugere af en Nimbus og andre, hvis hjerte brænder for dette stykke unikke danske kulturhistorie.

Klubbens formål er teknisk hjælp medlemmerne imellem og kammeratlig samvær omkring den danske motorcykel Nimbus. 

Der er i dag registreret godt 4.000 Nimbus motorcykler i Danmark. I Roskilde og omegns Nimbusklub er der både solo- og sidevognsmotorcykler. Vores ture bliver kun kørt på Nimbus.

Klubbens møder bliver holdt i ”Byens Hus”, Stændertorvet 1, Roskilde. Det er i de bygninger, der tidlige var Duebrødre Hospital og det gamle rådhus - lige ved siden af Roskilde Domkirke i den historiske bymidte.

Er du interesseret i klubben, kan du ringe eller sende en email til en fra bestyrelsen, se under menuen Bestyrelsen.


Årlig kontingent er 200 kr. Ønsker du, at din  ægtefælle eller samlever bliver optaget som ligeberettiget medlem med stemmeret etc., betaler ægtefælle/samlever 100 kr. årligt i kontingent.

Roskilde og Omegns Nimbusklub
CVR-nr 36613823