Roskilde og Omegns Nimbusklub 

Klubben blev startet den 9. jan 1988 på et møde på Jernstøberiet, et kollektiv på Langagervej, hvor Karin Linde Pedersen og Gunner boede, mens Erik Knudsen, den ene af de 2 initiativtagere boede lidt længere nede af vejen. Den anden initiativtager var Jan Gerlach.

De første 16 år af klubbens levetid, var der meget løse rammer. Der var ingen vedtægter eller egentlig ledelse. Der var nogle kontaktpersoner, som nye medlemmer kunne henvende sig til. Der var en kasserer, Arne Nielsen, som opkrævede 50 kr. i årligt kontingent. Pengene blev opbevaret i en cigarkasse. Der blev sendt nyhedsbreve til medlemmerne med sneglepost. Der var ligesom nu onsdagsture og nogle få ture i weekenden. Om vinteren blev der afholdt månedlige møder i private hjem. Der blev afholdt nogle få tekniske kurser på møderne f.eks. om opegring af hjul, og der var kurser hos Niels Nielsen i Græse.

I 2001, da Bjarne Wallin afløste Arne som kasserer blev cigarkassen udskiftet med en bankkonto i Bikuben. Bikuben blev overtaget af den Danske Bank og klubbens konto blev på forunderlig vis overført til Bjarnes konto i den Danske Bank. Kontoen blev ændret til en foreningskonto, hvilket krævede, at klubben skulle have vedtægter og formand osv.

 

Formænd

Willy Madsen 2004
Torben Kronborg 2007
Lars Hoffgaard 2015
Alan Gray 2018

  

25 års jubilæet 2013

Jubilæumsskovturen søndag d 26. maj 2013 gik til Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm ved Jystrup. Vi mødtes i Roskilde havn ved vores mødested, og kørte kl. 10.00 med stop på vejen mod museet. Ved ankomsten kørte vi ind på museet og parkerer Nimbusserne, ved siden af Valby gamle remise. I remisen var der dækket borde. Vi havde en dejlig frokost.

 

Medlemsnedgang

I Torben Kronborgs formandstid var der desværre nogle kedelige problemer i bestyrelsen mellem Torben og Kaj Hansen, der førte til at en lang række medlemmer meldte sig ud. Medlemstallet faldt fra over 70 til omkring det halve.

Generalforsamlingen Torben Kronborg 2008:

"Klubben tæller nu 72 medlemsnumre, og 15 -16 af dem vi kalder bagsæder, så klubben er, efter en oversigt vi så en gang i sommer, den 3`die største Nimbusklub i Danmark".

Generalforsamlingen Torben Kronborg 2009:

"Så til det kedelige, en hel del medlemmer til at forlade klubben, nogle har sendt en mail, et par stykker kører ikke Nimbus mere p.g.a. høj alder, nogle har ringet, en enkelt særdeles fornærmet. Et stort antal faktisk ca. 3 gange så mange som sædvanlig har bare undladt at betale kontingent, de har samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen fået en erindring, det kunne jo være gået i glemmebogen. Summa summarum har 19 medlemmer forladt klubben, så nu bør der være 51 medlemsnumre"

 

Kontingent

1988-2006 50 kr.
2007 100 kr.
2009 200 kr.

 

Kommunikation

1991-1993 Nyhedsfolder, der blev skrevet af Hans Bredahl og udkom ca. 4 gange årligt
1993-2003 Opslagstavlen, nyhedsside udsendt med post
2003-2007 Dæktryk, et lille fint blad med nyheder og annoncer, som Kaj Hansen var redaktør for. Det udkom et par gange årligt
2005 Email
2008 Hjemmesiden blev de første år redigeret af Bjarne Wallin. I 2018 overtog Helge Kjellander styringen af siden, som fik en tiltrængt design forbedring.

            

Udarbejdet af Bjarne Wallin i samarbejde med Karin Linde Pedersen