Bestyrelsen har fastsat datoen til Generalforsamling i

Roskilde og Omegnes Nimbusklub. 

Det bliver den 28. marts 2019 kl. 19 i Byens Hus i Roskilde.