Roskilde Nimbus Klubs ordinære generalforsamling den 30. marts 2020 er udsat på grund af covid-19

Generalforsamling vil blive afholdt, når viruspandemien er overstået og situationen er normaliseret.

Bestyrelsen vil begynde arbejdet med vores turkalender for sæson 2020, selvom det er noget usikker, hvornår vi kan komme til at køre igen.

Har du et forslag, er du meget velkommen til at sende en e-mail.