Referat af generalforsamling d. 25.03.24

 

Der mødte 12 ud af 24 medlemmer op til generalforsamlingen – husk at tilmelde dig rettidigt!

 

1:                   Som dirigent blev der peget på Flemming Ovesen, der modtog valget.

                      Der blev ikke udpeget stemmetællere, det var der ikke behov for.

                      Flemming konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at alle fremmødte var stemmeberettigede.

2:                   Formanden fik ordet.

                       Alan havde udarbejdet en fin beretning som blev omdelt til de fremmødte, alle fik mulighed for at gennemlæse. Der blev holdt 1 minuts stilhed for tidligere medlem

                      Jens Hansen.

                      Beretningen blev godkendt uden kommentarer. (Den udsendes sammen med referatet.)

3:                   Det reviderede regnskab for 2023 blev fremlagt og gennemgået af Erik Jørgensen.

                      Vi har desværre en lille nedgang i medlemstal, vi er nu 24 inkl. ledsager i klubben.

                      Der er brugt en del penge på at fejre klubbens 35-års fødselsdag. Vores nye tiltag Cafe-ture 

                      hvor klubben har givet kaffe/te/øl – dette bliver egenbetaling i den nye sæson.

                      Regnskabet blev godkendt

4:                   Kontingent for 2025 blev fastsat til uændret

                      dvs. kr. 200,- for fører og + kr. 100,- for ledsager

5:                   Indkomne forslag:

                      Der er i bestyrelsen ikke modtaget nogle forslag.

6:                   Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år:

                      Alan Gray – modtog genvalg

                      Ivan Olesen – modtog genvalg                                         

7:                   Suppleant for 1 år:

                      Finn Korsgaard – modtog genvalg

8:                   Kasserer for 1 år:

                      Erik Jørgensen – modtog genvalg

9:                   Revisor for 1 år:

                      Flemming Ovesen – modtog genvalg

10:                 Eventuelt:

                      Erik Jørgensen fortalte om tiltag for nye medlemmer.

                      Der blev spurgt til om ikke man kunne sende sms i stedet for mail omkring dagens tur.

                       Der arbejdes på et klubflag – Ivan Olsen har nogle kontakter der kan det.

                       Forslag til events:

                       Blå nat i Jægerspris – fredag d. 7.6.

                       Torvedage i Skibby – hver anden lørdag 10-14 fra 18.5. – 17.9.

 

Til sidst tog dirigenten ordet, og takkede for god ro og orden

Efterfølgende var klubben vært for en let anretning og kaffe. Der blev vist et par gamle film med Nimbus ture.