Roskilde og Omegns Nimbusklub blev startet i 1988.

Klubben optager personer, der er ejere eller brugere af en Nimbus og andre, hvis hjerte brænder for dette stykke unikke danske kulturhistorie.

Det er klubbens formål at kunne give teknisk hjælp medlemmerne imellem og kammeratligt samvær omkring den danske motorcykel Nimbus. 

Der er i dag registreret godt 4.000 Nimbus motorcykler i Danmark. I Roskilde og omegns Nimbusklub kører vi både på solo- og sidevognsmotorcykler. 

Klubbens møder bliver holdt i ”Byens Hus”, Stændertorvet 1, Roskilde. Det er bygninger, der tidlige husede Duebrødre Hospital og Roskilde Rådhus, og som ligger i den historiske bymidte ved siden af Roskilde Domkirke.

Er du interesseret i klubben, kan du ringe eller sende en sms/e-mail til en fra bestyrelsen, se under Bestyrelsen.


Årligt kontingent er 200 kr. Ønsker du, at din  ægtefælle eller samlever bliver optaget som ligeberettiget medlem med stemmeret etc., betaler ægtefælle/samlever 100 kr. årligt i kontingent.

Roskilde og Omegns Nimbusklub

Rørsangervej 5

4000 Roskilde

 

Nordea kontonummer:  2535 - 2766391128